Privacy statement

Image Group is op dit moment haar privacyverklaring aan het actualiseren, met als doel om te voldoen aan de algemene richtlijnen voor de AVG.

Image Group respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2015.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Bezoekersgedrag:

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Dit gebeurt door middel van lokaal opgeslagen logbestanden. Deze informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wettelijk verplicht.

Diensten van Google:

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Image Group en andere websites:

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Image Group is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen:

Image Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Image Group.

Vragen:

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neemt u dan via deze link contact met ons op.